Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN CHẤN – TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Số điện thoại: 021.638.74064 | Hotline: 098.329.7175

Email: huyenvanchan@gmail.com

Website: www.babagaivanchan.com