Bản đồ chỉ dẫn địa lý

Khu vực địa lý: Xã Minh An, Nghĩa Tâm, Thượng Bằng La, Tân Thịnh, Cát Thịnh, Sơn Thịnh và thị trấn Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Hình ảnh

Chú thích: Hình dạng ngoài của ba ba gai Văn Chấn – Yên Bái

A: Mai cứng,

B: Mai mềm của ba ba gai,

C: Các đốm đen xám ở yếm ba ba gai.

D: Ba ba trơn

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?