GIỚI THIỆU VỀ BABA GAI

Nghề nuôi ba ba gai Văn Chấn thực sự phát triển bắt đầu từ năm 2001, do người dân huyện Văn Chấn áp dụng và cải tiến kỹ thuật nuôi ba ba xanh (ba ba trơn) vào nuôi ba ba gai.

Đến nay Văn Chấn – Yên Bái có trên 500 hộ nuôi ba ba gai. Các hộ đã chủ động hoàn toàn về kỹ thuật sản xuất giống. Hàng năm sản xuất từ 50.000 – 70.000 con giống, đáp ứng 100% nhu cầu con giống cho các hộ nuôi trong huyện và cung cấp giống cho nhiều địa phương khác. Đối với ba ba gai thương phẩm đạt  từ 40 – 50 tấn/ năm, ước tính tổng thu nhập từ 90 – 100 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho trên 1.800 lao động trong đó có các đồng bào dân tộc.

Điều khác biệt của Văn Chấn với các địa phương khác là các tỉnh khác mua giống ba ba gai bố mẹ từ Văn Chấn – Yên Bái về nuôi và cho sinh sản nhưng vẫn không chủ động được về sản xuất con giống do tỷ lệ ba ba gai thành thục thấp và tỷ lệ nở của trứng thấp (chỉ đạt < 25%). Trong khi đó tỷ lệ ấp nở ba ba gai ở Văn Chấn đạt trên 80%. Xem chi tiết

Xem chi tiết

ĐẶT TRƯNG NỔI BẬT CỦA BABA GAI VĂN CHẤN

Theo điều tra sơ bộ ba ba gai Văn Chấn – Yên Bái phần phía dưới bụng có các chấm màu đen xám, phần mai cứng rộng hơn và phần mai mềm không bị rủ xuống như các ba ba gai nuôi ở các tỉnh khác.

ĐẶC TRƯNG CHỈ CÓ Ở BABA GAI VĂN CHẤN- YÊN BÁI