GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI

Trải qua hơn 20 năm đồng bào nơi đây đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất giống và nuôi thương phẩm ba ba gai. Việc lựa chọn ba ba gai bố mẹ là một trong những bí quyết để đạt thành công trong việc nhân giống ba ba gai. Ba ba gai đực có khối lương rất lớn từ 15 – 35kg/con. Ở huyện Văn Chấn ba ba gai có  khả năng sinh sản từ 3 đến 4 đợt/năm, mỗi đợt ba ba gai đẻ từ 25 đến 27 trứng và tỷ lệ nở đạt từ 80 – 90%.

Đến nay đã có rất nhiều hộ tham gia sản xuất giống, nuôi thương phẩm ba ba gai và đã có nguồn thu nhập trên 500 triệu/ năm. Từ năm 2000 đến 2008 giá bán con giống chỉ đạt từ 30.000 – 50.000đ/con, sau được tăng dần lên. Đến năm 2011, giá bán ba ba gai giống đã là 400.000 đồng/con về sau có lúc tăng lên 700.000 đồng/ con, giá ba ba gai bố mẹ lên đến 2.500.000 đồng/ kg.

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?